dot dot
bulletพระที่นั่งพิมานจักรี
bulletพระที่นั่งไวกูณฐเทพยสถาน
bulletพระที่นั่งศรีสุทธนิวาส
bulletพระที่นั่งเทวราชสภารมย์
bulletพระที่นั่งอุดมวนาภรณ์
bulletพระตำหนักเมขลารูจี
bulletอาคารเทียบรถพระที่นั่ง
bulletสวนโรมัน
bulletศาลท้าวหิรัญพนาสูร
bulletพระมหานาคชินะวร วรานุสรณ์มงกุฎราช
bulletนามสกุลพระราชทาน
อักษร ว article
นามสกุลเลขที่ นามสกุล นามสกุลอักษรโรมัน พระราชทาน วันที่พระราชทานทาน หมายเหตุ
๓๔๔๘ วงกะพันธุ์ Vankabandhu หลวงประดิษฐ์นาวา (จัน)  กรมเจ้าท่า  กระทรวงนครบาล  ทวดชื่อวง 10/9/16  
๒๔๖๓ วงกะวัน Vankavana พันเด็กชาเอกกุน  ประจำกรมช่างมหาดเล็ก  บิดาชื่อวง  ปู่ชื่อวอน 27/8/15  
๐๘๑๙ วงศพินทุ Vansabindu ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีวุ่น  ประจำกองตำรวจภูธร   ปู่ชื่อวงศ์  บิดาชื่อพิน 6/12/13  
๕๓๒๑ วงศะคุปต์ Vansagupta นายร้อยตำรวจตรีวงษ์  กองตำรวจภูธร  มณฑลนครสวรรค์  ปู่ชื่อพรหม  บิดาชื่อิน 29/6/19  
๑๐๕๙ วงศาโรจน Vansa^rochana พระบำรุงบุรีราช (กลม)  นายอำเภอดำเนินสดวก*  เมืองราชบุรี  ปู่ทวดคือเจ้าพระยาวงษาสุริยศักดิ (แสง)  ปู่คือพระยาอมรินทรฦาไชย (โนรี)  บิดาคือพระภักดีดินแดน (พลอย) 1/3/13 * ต่อมาได้เป็นปลัดเมืองกาญจนบุรี
๑๖๓๖ วงษาลังการ Vansa^lanka^ra ขุนวันชัฏชาญคดี (บุญยืน)  นายอำเภอแม่สรวย  มณฑลพายัพ  กับนายน้อยวงษ์ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อวงษา  ปู้ชื่อลังกา 29/9/14  
๕๐๙๑ วงสะถาวร Vansathavara พลเสือป่าสนิท  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายนวม (บิดา)  ปู่ทวดชื่อวงศ์  ปู่ชื่อคง 31/5/19  
๑๓๘๒ วจนัษเฐียร Vachanashthira จมื่นนารถจำนง (อยู่)  กรมชาวที่  ปู่ชื่อคำ 25/4/14  
๔๑๒๖ วชิระสิริ Vajirasiri นายหมู่ตรีเวช  กรมไปรษณีย์ดทรเลข  กับนายนุ้ย บิดา  ปู่ชื่อศรี  ทวดชื่อเพชรแก้ว 21/7/17  
๐๑๓๔ วณิกกุล Vanikkul หลวงพินิตนิตินัย* (บุญช่วย)  ผู้พิพากษา สกุลพ่อค้า 2/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเทพวิทุร
๐๓๐๙ วณิกเกียรติ Vanikkirti หลวงสุจริตธุระประภาษ (ชม)  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง  กระทรวงยุติธรรม  ขอแทนนายทอง บิดา ด้วย  สกุลพ่อค้า 13/7/13  
๐๑๓๙ วณิกนันทน์ Vaniknandana หลวงพิสิฐสัตถญาณ (สาย)  ผู้พิพากษา  สกุลพ่อค้า 2/7/13  
๐๗๐๓ วณิกสัมปัน Vaniksambanna ขุนสวัสดิ์บรรณกิจ* (สมบุญ)  นายเวร  กรมตรวจและกรมสารบาญชี  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสวัสดิ์บรรณกิจ
๐๑๑๒ วณิคพันธุ์ Vanigbandhu หลวงปริพนธ์พจนวิสุทธิ์* (ทองดี)  อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปาจิณบุรี  สกุลพ่อค้า 27/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระนนทศาสตร์ราชสภาบดี
๒๗๙๑ วณิชยจินดา Vanijyachinta^ นักเรียนราชแพทยาลัยวัฒน  กระทรวงธรรมการ  สกุลค้าขาย  นายวัฒน เดิมชื่อ กิมฮวด 19/12/15  
๑๗๒๑ วณิชาชีวะ Vanija^jiva นายร้อยโทโป๊ะ  ผู้รั้งผู้งคับกองร้อยที่ ๕   กองพันที่ ๒   กรมทหารราบที่ ๘  กับนายนุ่ม (บิดา)  สังกัดกระทรวงมหาดไทย  สกุลพ่อค้า 29/10/14  
๕๙๖๐ วณินทานนท์ Vaninda^nanda ขุนตระเวรวิถี (อิน)  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อพัน  บิดาชื่อวัน 11/6/21  
๒๘๘๗ วนะชีวิน Vanajivin ผู้กำกับลูกเสือปั้น  กองที่ ๔ เมืองสวรรคโลก  มณฑลพิศณุโลก  ทวดและปู่หาเลี้ยงชีพทำป่าไม้ขอนสัก 14/2/15  
๓๐๑๒ วนะภูติ Vanabhu^ti ขุนอนุบาลเวชกร (แช่ม)  แพทย์ประจำเมืองประจวบคีรีจันธ์  ทวดชื่อเกิด  ปู่ชื่อเถื่อน 3/5/16  
๒๓๐๖ วนันตร Vanantara รองอำมาตย์เอก หลวงราชฤทธิภักดี (แม้น)  ยกรบัตรเมืองตรัง  มณฑลภูเก็ต  ทวดชื่อวัน  ปู้ชื่ออ้น 7/6/15  
๕๐๐๙ วนานนท์ Vana^nanda พลเสือป่านุ้ย  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อวัน 24/5/19  
๕๑๕๐ วปินานนท์ Vapina^nanda ขุนตรวจรถาการ (เปล่ง)  นายตรวจรถ  กรมพระนครบาล  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อเถื่อน 14/6/19  
๒๖๗๘ วยาจุต Vaya^chuta หลวงสัมฤทธิ์โทรการ (กิมฮวด)  สารวัดกรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อจวด  บิดาชื่อไว 25/10/15  
๐๙๑๖ วรคชิน Varagajin ขุนพิไชยกุญชร (แปลก)  กรมช้างต้น  กระทรวงวัง 17/1/13  
๓๒๐๐ วรคามิน Varaga^min นายชื้น มหาดเล็กรายงาน  มณฑลกรุงเก่า  บ้านปู่และบิดาอยู่บางพระ  ชลบุรี 17/6/16  
๖๑๘๓ วรคุตตานนท์ Varagutta^nanda รองหุ้มแพร หลวงสิทธิสุรชัย (เติม)  นายเวร  กรมบัญชาการพระอัศวราช  ทวดชื่อคุ้ม  ปู่ชื่อพร 10/12/21  
๑๗๒๐ วรคุปต์ Varagupta นายร้อยโทยิ้ม  ผู้ช่วยแม่กองวางหมุดสามเหลี่ยมใหญ่ที่ ๒  แพนกสำรวจ  กรมแผนที่  ปู่ชื่อวร  ทวดชื่อพึ่ง 29/10/14  
๐๙๓๑ วรโชติ Varajoti ขุนโลกพยากรณ์ (พอน)  กรมโหร  กระทรวงวัง 17/1/13  
๖๑๑๒ วรณะภมร Varanabhamara พันเด็กชาโทผึ่ง  กรมรถยนต์หลวง  บิดาชื่อป้อม  ปู่ชื่อภู่ 24/9/21  
๓๒๒๖ วรดิถี Varatithi นายร้อยตำรวจโท ขุนนาครบริคุต (กรุต)  กรมตำรวจพระนครบาล  ทวดชื่อวอน  ปู่ชื่อวัน 24/6/16  
๔๑๕๗ วรทรัพย์ Varadrapya นายเรือตรีทองคำ  โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ จังหวัดชลบุรี  ปู่ชื่อทรัพย์  บิดาชื่อวอน 9/8/17  
๕๖๐๙ วรทัต Varadat พันจ่าโทต๊ะ  กรมพัศดุ  กระทรวงทหารเรือ 26/7/19  
๓๑๑๖ วรธีระ Varadhira มหาดเล็กสำรองเธียร  ครูพิเศษโรงเรียนพรานหลวง  บิดาชื่อวร 28/5/16  
๓๖๕๐ วรนาวิน Varana^vin นายร้อยโทบะ  กรมทหารบกพาหนะที่ ๗  ปู่ชื่อน่วม  มียศเป็นนิตย์ในกรมฝีพายลำทรง 17/12/16  
๖๒๕๘ วรเนตร Varanetra มหาดเล็กวิเศษวอน  กรมมหาดเล็ก  ปู่ทวดชื่อคำ  ปู่ชื่อกล่ำ  บิดาชื่อเนตร 1/1/21  
๕๑๗๖ วรปรีชา Varaprija นายพร มหาดเล็ก  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อปรีชา 14/6/19  
๓๐๒๒ วรปิณฑ์ Varapinda พันจ่าโทไล่  พันจ่าช่างกล  เรือเสือทยานชล  ปู่ชื่อพุ่ม  บิดาชื่อวร 7/5/16  
๕๗๙๓ วรพันธุ Varabandhu พลเสือป่าสังวาลย์  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อวร 25/6/20  
๐๐๘๑ วรภัฏ Varabhata ขุนตำรวจโท พระราชวรินทร์ (เจียม)  เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา 22/6/13  
๐๐๔๙ วรโภค Varabhoga หลวงประสานสุรภักษ์ (วอน)  มหาดเล็ก  กองครัวเฃ้าต้น  กรมมหาดเล็ก 19/6/13  
๒๑๘๔ วรมาลี Varamali นายเชื้อ  ปลัดเวรการกองม้าขี่  กรมพระอัศวราช  บิดาชื่อหลวงกำจัดโสณฑทุจริต (พร)  ปู่ชื่อขุนวิสูตรมาลา (มาลี) 14/4/15  
๒๖๘๐ วรมิศร์ Varamisra หลวงประการวุฒิสิทธิ์ (แปลก)  อาจารย์ปกครอง  โรงเรียนราชแพทยาลัย  ทวดชื่อพร  ปู่ชื่อมิด 25/10/15  
๔๔๗๒ วรมุสิก Varamusika นายร้อยตำรวจเอกชม  นายเวรกองพิเศษ  กรมตำรวจพระนครบาล  กับหมื่นภิรมย์ภักดี (เอี่ยม) บิดา  ปู่ชื่อหมื่นพรสิงหนาถ (หนู) 20/5/18  
๖๓๖๒ วรเมจกานนท์ Varamechaka^nanda พลเสือป่าแวว  ประจำหมวด ๓  กองร้อยหลวง  กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อวอน 19/8/22  
๒๕๑๒ วรรณกะลัศ Varnakalasa นายเรือเอก หลวงสุรินทรเสนี (เฉย)  สมุหบาญชี  กรมชุลพล  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อหมื่นสมุหโยธา (วัน)  บิดาชื่อกลัด 12/9/15  
๐๒๕๖ วรรณโกวิท Varnakovida พระยานรราชจำนง (มา) เปรียญ  ผู้ช่วยกองบัญชาการ กรมราชเลขานุการ  ฉายาบวชว่า "โกวิโท" 13/7/13  
๐๒๑๑ วรรณจินดา Varnachinta^ ขุนอนุศาสน์ดรุณรัตน์* (ผิว)  ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอนุศาสน์ดรุณรัตน์
๒๔๙๖ วรรณนิธิ Varnanidhi รองอำมาตย์เอก ขุนสมานไมตรีรักษ์ (ฤกษ์) ผู้ช่วยชั้น ๑  กองการทูต  กระทรวงการต่างประเทศ  ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อสิน 5/9/15  
๐๐๒๕ วรรณบุตร์ Varnaputra จมื่นมหาดเล็ก* (สอน)  กรมมหาดเล็ก  ปู่และพ่อเป็นหลวงวรรณกรรม 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระพลัษฎานุรักษ์
๐๖๑๗ วรรณบูรณ Varnapu^rna นายร้อยตรีผิว มหาดเล็ก  กรมช่างแสง  กระทรวงกระลาโหม   ปู่ชื่อเพ็ง 21/9/13  
๕๔๙๔ วรรณประดิษฐ์ Varnapratishtha นายน้อม  กรมราชโลหกิจ  ปู่ชื่อประดิษฐ์  บิดาชื่อวรรณ 5/7/19  
๓๕๗๗ วรรณปัณยา Varnapanya^ ขุนพิมานมณเฑียร (ปั้น)  กองไฟฟ้า  กรมชาวที่  บิดาชื่อวัน 25/11/16  
๓๓๔๙ วรรณพินทุ Varnabindhu นายร้อยโทเล็ก  กรมยุทธศาสตร์ทหารบก  ทวดชื่อสี 6/8/16  
๒๑๒๘ วรรณภูติ Varnabhu^ti นักเรียนทหารกระบี่ผล (ก)  กรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อวัน  บิดาชื่อภู 23/3/14  
๓๔๖๖ วรรณโรจน์ Varnarochana จ่าตรีปลั่ง  กองพันพาหนะทหารเรือ  ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อแฉ่ง 30/9/16  
๓๑๗๗ วรรณวัจน์ Varnavachana นายร้อยเอกสี  สมุห์บาญชี  กรมทหารบกราบที่ ๑๐  บิดาชื่อคำ 17/6/16  
๐๕๖๖ วรรณศิลปิน* Varnasilpin หลวงวิเศษสุวรรณกิจ (วรรณ)  กรมช่างทอง  กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วรรณะศิลปิน"
๕๐๓๖ วรรณศุกร Varnasukra นายหมู่ตรีทองดี  กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์  กับนายพุฒ บิดา  ปู่ทวดชื่อผิว 24/5/19  
๒๘๑๓ วรรณสมิต Varnasmita นายพันตำรวจโท หลวงนารถนรานุบาล (ชุ่ม)  ผู้บังคับการกองตำรวจภูธรที่ ๘ เมืองนครน่าน  ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อยิ้ม 19/12/15  
๓๐๓๑ วรรณสิงห์ Varnasinha พันจ่าตรีตู้  พันจ่าตอร์ปิโด  เรือเสือทยานชล  ทวดชื่อสี  บิดาชื่อสิงห์ 7/5/16  
๔๗๓๓ วรรณสิริ Varnasiri รองผู้กำกับตรีศรี  ครูใหญ่โรงเรียนโคกพระวิทยาคม  จังหวัดมหาสารคาม  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อศรี 3/2/18  
๓๗๔๖ วรรณะเดชะ Varnadeja พลเสือป่าทองจัน  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๗ กรุงเทพฯ  กันายฟั่น บิดา  ทวดชิ่สี  ปู่ชิ่อเดช 31/1/16  
๔๓๕๐ วรรณะวัต Varnavat รองผู้กำกับตรีบุญวาทย์  ครูโรงเรียนสุริยานุเคราะห์  จังหวัดน่าน  กับนายธรรมวงศ์ (บิดา)  ปู่ชื่อพระยาคำเรืองฤทธิ์ (วัน) 20/2/17  
๑๔๑๑ วรรณาคม Varna^gama มหาดเล็กวิเศษโพ  กรมชาวที่  ปู่ชื่อนายสี  บิดาชื่อนายมา 4/5/14  
๒๗๑๘ วรรณางกูร Varna^nkura นายเรือโทเภา  แพทย์ประจำโรงเรียนราชวิทยาลัย  กับขุนตรีโลกลั่น (เตย)  บิดาขุนตรีโลกลั่นชื่อสี 1/11/15  
๑๐๒๒ วรรณานนท์ Varna^nanda ขุนศรีศุภราช (แดง) บิดา  กับนายร้อยโทเลน  พนักงานคลังเงินกองตำรวจภูธร  มณฑลชุมพร  ขุนศรีศุภราชเป็นบุตรนายสี 20/2/13  
๑๑๘๘ วรรณายน Varna^yana นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (ปลั่ง)  กองหนุน  กระทรวงกลาโหม  ปู่ชื่อพระพิพิธเดชะ (สี) 19/3/13  
๒๙๗๓ วรรณาศวิน Varna^svin รองหุ้มแพรผิว  กรมพระอัศวราช 9/4/16  
๓๑๒๖ วรรโณทยาน Varno^dya^na นายร้อยโทวอน  กรมทหารบกราบที่ ๑๙  ทวดชื่อสี  บิดาชื่อสวน 4/6/16  
๒๑๑๗ วรรโณภาส Varnobha^sa พลเสือป่าเจริญ  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง  ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อปลั่ง 23/3/14  
๑๐๓๑ วรรตะธร Vartadhara นายร้อยเอกเฮง  สมุหบาญชี  กรมทหารราบที่ ๑๒  มณฑลนครไชยศรี  บุตรนายวัตร 20/2/13  
๐๒๐๕ วรรธนผล Vardhanaphala หลวงสภาคารพิทักษ์ (เจริญ)  กรมพระอาลักษณ์  กระทรวงมุรธาธร สกุลชาวสวน 6/7/13  
๑๖๐๓ วรรธนภูติ Vardhanabhu^ti ขุนพิไชยจุมพล (เมี้ยน)  ยกรบัตรเมืองแพร่  กับนายแจ่ม (บิดา)   บิดานายแจ่มชื่อวัฒน์  ปู่ชื่อภู่ 15/9/14  
๑๔๑๗ วรรธนสุต Vardhanasuta นายท้วม  สารวัดยาม  กรมชาวที่  ปู่ชื่อนายเฟื่อง 4/5/14  
๓๑๓๙ วรรธนะฉัตร Vardhanachhatra มหาดเล็กสำรองตี๋  กรมพระอัศวราช  ทวดชื่อวัด  ปู่ชื่อฉัตร 4/6/16  
๓๒๔๙ วรรธนะดิษ Vardhanatisha พันเด็กชาเอกชม  กนมยานตร์หลวง  ทวดชื่อเจริญ  ปู่ชื่อดิด 1/7/16  
๑๕๔๙ วรรธนะบุตร Vardhanaputra นายฉ่ำ  สารวัดยาม  กรมมหาดเล็ก  กับนายสิง (บิดา)  นายสิงเป็นบุตรของนายวัด 21/7/14  
๒๔๔๕ วรรธนะบูรณ Vardhanapu^rna นายร้อยตรีปลอบ  ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓  กับนายอิ่ม (บิดา)  นายอิ่มเป็นบุตรนายพูล 22/8/15  
๓๑๑๓ วรรธนะประทีป Vardhanapradipa นายร้อยตำรวจเอก ขุนอุส่าห์สำรวจ (พัฒน์)  สารวัดใหญ่  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อเทียน 28/5/16  
๑๓๔๙ วรรธนะพินทุ Vardhanabindu ขุนอากรรัชกิจ (จันทน์)  ปลัดกรมเจ้าจำนวน  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อพระยาไกรโกษา (พูล)  ปู่ชื่อจมื่นมณเฑียรพิทักษ์ (พิน) 21/4/14  
๐๓๕๔ วรรธนะภัฎ Vardhanabhata นายตำรวจเอก จมื่นสมุหพิมาน (บุญช่วย)  ปลัดกรมพระตำรวจสนมทหารขวา  กับนายชั้น มหาดเล็ก  รับราชการในกรมชาวที่ 14/7/13  
๖๒๑๒ วรรธนะวณิชย์ Vardhanavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าพินิจ  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับนายเสี้ยน (บิดา)   ปู่ทวดชื่อพรต  ปู่ชื่อเจริญ 17/12/21  
๑๐๑๔ วรรธนะวาสิน Vardhanava^sin นายร้อยตรีสวน  กรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อพัฒน์  บิดาชื่อจวน 13/2/13  
๕๓๔๕ วรรธนะวิภาต Vardhanavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีเป้า  โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อเจริญ  บิดาชื่อแจ้ง 29/6/19  
๑๓๔๒ วรรธนะสาร Vsa^ra ขุนพิพิธโทรการ (เฮงเม่ง)  นายเวรกรมในไปรษณ๊ย์โทรเลข 21/4/14  
๓๑๑๑ วรรธนะสุวรรณ Vardhanasuvarna หลวงอนุพันธ์ดิฐการ (ฮวด)  สมุห์บาญชี  กรมเจ้าท่า  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อนายทองเฮง มหาดเล็ก 28/5/16  
๒๗๖๒ วรรธนาคม Vardhana^gama ว่าที่นายเรือตรีจำรูญ  ต้นเรือ  เรือรบหลวงสุครีพครองเมือง  ปู่ชื่อพระยารามกำแหง (กลับ)  บิดาชื่อขุนนราเสนี (จำเริญ) 12/12/15  
๐๔๘๐ วรรธโนทัย Vardhano^daya หลวงพิพัฒน์ธนกิจ (เชย)  ปลัดกรมพระคลังฃ้างที่  ในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี 11/8/13  
๒๕๗๓ วรรัตน ณ กรุงเทพ Vararatna na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ประวัติ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๕  สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น๔  กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ (พระองค์เจ้าวรรัตน) 3/10/15  
๒๗๔๒ วรลักษิต Varalakshita ขุนบรรณกรรัชฏพันธ์ (ถม)  พระคลังเมืองนครน่าน  ทวดชื่อคล้าย  ปู่ชื่อพร 7/11/15  
ร.๔-๑๗ วรวรรณ ณ กรุงเทพ Varavarna na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมหมื่นนราธิปปนะพันธ์พงษ์ 16/4/15  
๐๘๗๒ วรวสุ Varavasu ว่าที่นายร้อยตรีพร  ประจำกรมทหารบกพรานที่ ๓  เป็นบุตรนายอู๋ และขอนามแทนบิดานี้ด้วย 19/12/13  
๐๓๔๕ วรวาทิน Varava^din ขุนประณีตวรศัพท์ (เขียน)  กรมดนตรี 14/7/13  
๔๒๐๐ วรวุฒิ ณ กรุงเทพ Varavudhi na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ 9/9/17  
๒๐๕๑ วรเวส Varavesa นักเรียนทหารกระบี่ย้อย  กรมโขนหลวง  บุตรนายพร พ่อค้า 18/3/14  
๔๘๙๙ วรศร Varasara ขุนประเสริฐสมาคม (หรุ่ม)  กำนันในมณฑลอยุธยา  ปู่ชื่อพร  บิดาชื่อสอน 5/4/19  
๔๓๑๑ วรศะริน Varasarin นายร้อยตรีผัน  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗  ปู่ชื่อวอน  บิดาชื่อวัน 3/1/17  
๖๑๕๙ วรสัมปุรณะ Varasampurna ราชบุรุษอุ่น  เสมียนเอกกรมศึกษาธิการ  กระทรวงธรรมการ  ปู่ชื่อสมบุญ  บิดาชื่อวร 19/11/21  
๓๑๒๕ วรสุนทร Varasundara นายร้อยโททิม  กรมทหารบกราบที่ ๙  กับนายร้อยโทวอน  นอกราชการ บิดา  ปู่ชื่อเอี่ยม 4/6/16  
๔๘๔๗ วรสุมันต์ Varasumanta ขุนเวชการบริรักษ์ (ศรี)  แพทย์ประจำจังหวัดขุขันธ์  กับนายสุ่ม (บิดา  ปู่ทวดชื่อวร 5/4/19  
๐๖๔๒ วรสูต Varasuta นายชื่น (บิดา)  นายร้อยตรีแค  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร)   บิดานายชื่นชื่อวอน 21/9/13  
๖๐๗๐ วระวิบูล Varavipula นายร้อยโทวิง  เกียกกาย  กองพลทหารบกที่ ๑๐ 30/9/21  
๔๔๙๙ วรัมพะ Varamba นายจำนงภักดี (ผิว)  นายเวรชาววัง  กระทรวงวัง  ทวดชื่อพระพิเดชสงคราม (ม่วง)  ปู่ชื่อวร 6/6/18  
๔๑๖๗ วราภิโมกษ์ Varabhimoksha นายร้อยตรีเงิน  กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์  ทวดชื่อพร  ปู่ชื่อรอด 15/8/17  
๓๓๕๘ วราภิรมย์ Vara^bhiramya นายสงวน  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อพร  ปบิดาชื่อชื่น 6/8/16  
๐๓๖๑ วราลักษณ์ Varalakshana ขุนนฤมิตร์อักษร (วร)  นายเวรกองรายงานหนังสือไปมา  กรมราชเลขานุการ 15/7/13  
๓๒๖๐ วราศรัย Vara^sraya นายร้อยตรีชื้น  กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์  ทวดชื่อพร  ปู่ชื่อหลวงเทพนรินทร์ (พึ่ง) 8/7/16  
๒๐๐๙ วราหธน Varahadhana พันจ่าเด็กชากลิ่น  กรมมหรศพ  บิดาชื่อกุน  ปู่ชื่อสิน 18/3/14  
๐๕๕๐ วรุณะคุปต์ Varunagupta ขุนราชสมบัติ (จุ๊ย)  กรมภูษามาลา  กระทรวงวัง 23/8/13  
๕๘๙๐ วสวคุปต์ Vasavagupta พลเสือป่าบาง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อทอง  บิดาชื่อคุ้ม 1/2/20  
๕๗๔๖ วสวานนท์ Vasava^nanda ขุนรักษาบุรี (ทองอยู่)  นายอำเภอนางเลิ้ง  พระนคร  ปู่ชื่อแร่ 15/12/19  
๑๖๙๒ วสันตสิงห์* Vasantasinha พระยาเพชร์พิไสยศรีสวัสดิ์ (แม้น)  ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี  กับพระนราภิบาล* (เข็ม)  เกณฑ์เมืองรั้ง  กระทรวงมหาดไทย (น้อง)  ปู่ชื่อพระภิรมย์ราชา (แย้ม)  บิดาชื่อหลวงอนุรักษ์ภูเบศร (สิงโต) 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วสันตสิงห"  ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "พระราชพินิจจัย"
๐๑๘๓ วสุธาร Vasudhara พระยาศุภกรณบรรณสาร (นุ่ม)  อธิบดีกรมพระคลังฃ้างที่ 5/7/13 เขียนให้เอง
๐๕๓๖ วสุพราหมณะ Vasubrahmana หลวงเทพาจารย์ (มี)  ปลัดกรม  กรมพราหมณ์พฤฒิบาศ  กระทรวงวัง 23/8/13  
๕๒๑๑ วสุรักขะ Vasurakkha นายร้อยตำรวจโทแปลก  กองตำรวจภูธร  จังหวัดขอนแก่น  ปู่ชื่อรักษ์  บิดาชื่อพระผู้ช่วย (แก้ว) 14/6/19  
๐๖๖๑ วสุวัต Vasuvat พระยาสุนทรพิมล (เผล่) ผู้ช่วยอธิบดีกรมฝิ่น พระพินิจโภคากร (เขียว) เจ้ากรมตรวจ กรมฝิ่น และหลวงราชนิธิ์พิมล (พลอย) สารวัด กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ขุนศรีสาคร (วัด) เป็นทวดพระยาสุนทรฯและพระพินิจฯ กับเป็นปู่หลวงราชนิธิ์ 21/9/13  
๖๐๕๔ วะยามระ Vaya^mra นายร้อยโทฟื้น  เจ้าพนักงานแสงสรรพาวุธ  กองพลทหารบกที่ ๑๐  บิดาชื่อไวย 3/9/21  
๕๖๔๒ วังกดิลก Vankatilaka จ่าโทเจิม  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายโพ (บิดา)  ปู่ชื่อคด 26/7/19  
๓๐๗๕ วังกานนท์ Vanka^nanda ขุนชำนินิธยากร (สมบุญ)  สรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี  ปู่ชื่อหวัง 21/5/16  
๑๘๓๘ วังศะสนธิ Vansasandhi ว่าที่นายเรือตรีสนธิ์  สำรองราชการกรมยุทธโยธา  ปู่ชื่อว่อง 17/12/14  
๕๗๕๒ วังสจันทานนท์ Vansachanda^nanda นายร้อยตรีสิงห์ดำ  กรมทหารบกราบที่ ๑๙  กับนายนุย (บิดา)  ปู่ชื่อเพี้ยวงศ์จันทา 15/12/19  
๕๕๕๐ วังสวัณณมาน Vansavannama^n ขุนบริบาลสรรพกิจ (อิ๋น)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์นัคเรศ (พุ่ม) 26/7/19  
๕๔๒๓ วังสวัณณานนท์ Vansavanna^nanda พลเสือป่าพลอย  กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี  บิดาชื่อขุนรอนอริราษฎร์ (เจ๊ก) 29/6/19  
๐๖๓๑ วัจนทัต Vachanadat นายร้อยตรีอัตถ์  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระวิจารณฯ (ทัด) เป็นปู่ 21/9/13  
๒๐๓๗ วัจนะเกษตริน Vachanakshetrin นักเรียนทหารกระบี่เปล่ง  กรมโขนหลวง  บุตรนายคำ ชาวนา 18/3/14  
๔๖๐๘ วัจนะคุปต์ Vachanagupta นายร้อยตรีเจิม  กรมทหารบกราบที่ ๑๙  กับนายทรง (บิดา)  ทวดชื่อคำ  ปู่ชื่อคุ้ม 1/10/18  
๓๖๔๐ วัจนะนันทน์ Vachananandana พันเด็กชาตรีโต๊ะ  กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน  ปู่ชื่อคำ 11/12/16  
๑๙๙๙ วัจนะนิล Vachananila พลเสือป่าพรานหลวงเชื่อม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อคำ  ปู่ชื่อเขียว 12/3/14  
๔๔๕๙ วัจนะประพันธ์ Vachanaprabandha ขุนบำราประบิน (เรียง)  รองจ่าศาลโปริสภาที่ ๒  ปู่ชื่อคำ 20/5/18  
๒๑๓๙ วัจนะผลิน Vachanaphalin นายเครื่อง  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายคำ ทำสวน 23/3/14  
๒๕๙๔ วัจนะพุกกะ Vachanabukka อำมาตย์ตรี หลวงอนุสรธุระการ (จ่าง)  รั้งผู้กำกับการโรงเรียนพลตระเวณ  ทวดชื่อคำ  ปู่ชื่อพุก 3/10/15  
๓๐๑๓ วัจนะรัตน Vachanaratna ขุนธัญญผลพูนสวัสดิ์ (มาก)  นายทะเบียนที่ดินและกรมการตำแหน่งนา  เมืองสมุทสาคร  ทวดชื่อคำ  บิดาชื่อพลอย 3/5/16  
๒๑๗๘ วัจนะลักษณ์ Vachanalakshana นายจ่าง  ประจำแพนกอัศวแพทย์  กรมพระอัศวราช  ปู่ชื่อคำ  บิดาชื่อแม้น 14/4/15  
๓๓๔๗ วัจนะสวัสดิ์ Vachanasvasti นายร้อยโทสวัสดิ์  กรมยกระบัตร์ทัพบก  บิดาชื่อคำ 6/8/16  
๔๑๕๒ วัจนานนท์*   นายร้อยตรีหนอม  ประจำกรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อขุนพรหมราชปัญญา (คำ) 9/8/17 * โปรดเกล้าฯ ให้ถอนจากทะเบียน  เพราะขอใช้สกุล "ลางคุลเสน" ตามญาติ
๒๒๐๑ วัจนาศวิน Vachanasavin มหาดเล็กวิเศษชุ่ม  สารถีในกรมพระอัศวราช   ปู่ชื่อคำ 14/4/15  
๖๐๙๒ วัชรเกตุ Vajraketu นักเรียนแพทย์เสือป่าสำราญ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อวิเชียร 8/11/21  
๔๘๘๘ วัชรเทศ Vajradesa รองอำมาตย์ตรีปั้นหยา  นายอำเภอในมณฑลพายัพ  ปู่ทวดชื่อเพ็ชร  บิดาชื่อเทศ 5/4/19  
๕๓๒๒ วัชรเนตร Vajranetra นายร้อยตำรวจตรีนาท  กองตำรวจภูธรจังหวัดอุไทยธานี  ปู่ทวดชื่อพระพิเชียร (กลิ่น)  บิดาชื่อเนตร์ 29/6/19  
๖๓๓๗ วัชรปันตรี Vajrapanti นายหมู่โทแถว  ประจำกองร้อยที่ ๕  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช  กับขุนไชยภักดี (หมี) บิดา  ทวดชื่อหลวงต่างตา (เพ็ชร)  ปู่ชื่อหลวงต่างตา (ชุ่ม) 3/6/22  
๒๔๑๐ วัชรปาณ Vajrapa^na รองอำมาตย์ตรี ขุนระงับประจันตคาม (โป๊ะ)  นายอำเภอสิชล  เมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อขุนศรี (เพ็ชร์)  บิดาชื่อปาน 23/7/15  
๖๓๓๑ วัชรมุสิก Vajramusika ว่าที่รองอำมาตย์ตรี ขุนฉวางวรานุรักษ์ (ภู่)  ปลัดอำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อหนู  ปู่ชื่อชาย  บิดาชื่อขุนไชยสุภา (เพชร) 3/6/22  
๕๕๑๔ วัชรมูล Vajramu^la นายวิเชียร  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ทวดชื่อมูล 5/7/19  
๑๑๗๖ วัชรศกุนี Vajrasakuni พระไชยนฤนาท (ทองดี)  นอกราชการ สังกัดกระทรวมหาดไทย  กับขุนจ่าสาร* (ฃำ) กรมการพิเศษกรุงเก่า  ขุนจ่าสารเป็นบุตรนายนก  หลานนายเพชร์ 17/3/13  
๐๐๒๗ วัชรเสวี Vajrasevi นายฉัน หุ้มแพร* (พ่วง)  มหาดเล็กห้องพระบรรทม  เป็นชาวเมืองเพชรบุรี 18/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงฤทธิ นายเวร
๕๖๐๒ วัชรเหม Vajrahema ว่าที่นายเรือตรีเหม  กองพันพาหนะ  กรมชุมพลทหารเรือ  กับนายตู๊ บิดา  ปู่ชื่อเพชร 26/7/19  
๖๒๕๓ วัชระคุปต์ Vajragupta รองอำมาตย์โท ขุนบริรักษ์หิรัญราช (บุญมา)  พนักงานรักษาเงิน  คลังมณฑลนครราชสีมา  ปู่ทวดชื่อคุ้ม  ปู่ชื่อเพ็ด  บิดาชื่อหลวงเทพบุรี (ศุข) 1/1/21  
๐๕๒๗ วัชระโชติ Vajrajoti พระเทวโลก (แหยม)  กรมโหร  กระทรวงวัง  ปู่ชื่อเพชร์ 23/8/13  
๔๐๙๒ วัชระดิษย์ Vajradishya นายร้อยตรีย้วน  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖  ปู่ชื่อดิศร  บิดาชื่อเพ็ชร 3/7/17  
๑๙๓๔ วัชระประหาส Vajraprahasa นายเบี้ยว  ประจำกรมมหรศพ  ชาวเพชรบุรี 9/3/14  
๔๕๒๐ วัชระผลิน Vajraphalin ขุนบรรทึกสารา (ทองคำ)  รองเวรสารบรรณ  กระทรวงธรรมการ  กับนายรอด บิดา  ปู่ชื่อเพ็ชร หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 12/6/18  
๒๘๕๑ วัชระพุกก์ Vajrabukka พลเสือป่าแปลก  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนประจำเมืองตาก  ทวดชื่อเพ็ชร  ปู่ชื่อพุก 4/2/15  
๓๔๐๖ วัชระลัมภะ Vajralambha ว่าที่นายเรือตรีหนม  นายเวรหนังสือ  กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ  ปู่ชื่อหลวงจำนง (เพ็ชร์)  บิดาชื่อนายนาวาตรี หลวงพิมลเสนี (หลำ) 2/9/16  
๒๐๙๖ วัชระวณิช Vajravanija นักเรียนทหารกระบี่เฉลิม (ใหญ่)   กรมโขนหลวง  บุตรนายแก้ว พ่อค้า 18/3/14  
๐๖๗๔ วัชระเสถียร* Vajrasthira หลวงธนพิธพิศาล (ตง)  นายเวรกองบัญชาการ  กรมฝิ่น  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  บิดาชื่อเพชร์ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วัชรเสถียร"
๐๑๘๖ วัชราภัย Vajrabhaya พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ มานวธรรมศาสตร์สุปรีชา (สุหร่าย)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์  พระอภัยบริบาล (อ้น) เป็นปู่  พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เป็นตา 5/7/13  
๑๐๐๕ วัชรีวงศ์ ณ กรุงเทพ Vajrivansa na Krungdeb นายร้อยเอก หม่อมราชวงศ์อรุณ  ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๔  เมืองเพ็ชรบุรี  สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ (พระองค์เจ้ากลาง) 13/2/13  
๓๓๙๒ วัชโรทยาน Vajrodya^n หลวงไชยเขตนฤนารถ (ทองอิน)  ปลัดจังหวัดตาก  ปู่ชื่อพระยาไกรเพ็ชร์รัตนสงคราม (สวน) 28/8/16  
๐๐๗๙ วัชโรทัย Vajrodaya พระยาอุทัยธรรม (หรุ่น)  จางวางกรมภูษามาลา*  กับพระยาเทพาภรณ (รื่น)  เจ้ากรมภูษามาลา  ปู่คือพระยาอุทัยธรรม (เพชร์)  บิดาพระยาอุทัยธรรม (หรุ่น) คือพระยาราชโกษา (จัน)   บิดาพระยาเทพาภรณ์ คือพระยาวงษา (สุ่น) 22/6/13 *  อธิบดีกรมภูษามาลา
๒๐๐๒ วัชโรบล Vajropala รองหุ้มแพรแคล้ว  ประจำในกรมมหรศพ  ปู่ชื่อพระเพชร์พิไสยศรีสวัสดิ์ (บัว) 16/3/14  
๓๕๖๓ วัฏฏะสิงห์ Vattasinha นายกิมฉ้วน  กองเกษตร์  มณฑลนครศรีธรรมราช  ทวดชื่อหมุน  ปู่ชื่อฮกเส็ง 25/11/16  
๖๒๓๙ วัฏฏานนท์ Vatta^nanda นายหมู่ตรีเวียน  พนักงานบาญชี  กองพันที่ ๓   กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี  ปู่ชื่ออิน  บิดาชื่อกลิ้ง 25/12/21  
๕๗๘๙ วัฑฒกานนท์ Vaddhaka^nanda พลเสือป่าสงวน  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  กับนายแปลก บิดา  ปู่ชื่อวัฒน์ 25/6/20  
๓๗๗๐ วัฒนกาญจนะ Vadhanaka^nchana นายหมู่ตรีวิเชียร  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ ราชบุรี  ทวดชื่อทอง  ปู่ชื่อเจริญ 4/2/16  
๒๔๗๗ วัฒนทัสสี Vadhanadassi นายร้อยเอก หลวงสาตราธิกรณฤทธิ์ (เจริญ)  ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒  กองดัดสันดาน  กองทัพที่ ๑  บุตรพระอนุรักษ์สมบัติ (ทัด) 5/9/15  
๖๓๕๑ วัฒนธร Vadhanadha^ra พลราชนาวีเสือป่าเจริญ  ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสาคร  ปู่ชื่อทรง  บิดาชื่อเลี้ยง 2/9/22  
ร.๔-๒๒ วัฒนวงศ์ ณ กรุงเทพ Vadhanavongs na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพิพัฒน์ 16/4/15  
๐๔๖๒ วัฒนวาทิน Vadhanava^din มหาดเล็กวิเศษเพิ่ม  กรมดนตรี 7/8/13  
๒๔๗๓ วัฒนเวส Vadhanavesa นักเรียนเสือป่าจำรัส   กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อจำเริญ  ค้าฃาย 27/8/15  
๔๔๑๙ วัฒนะคีรี Vadhanagiri พลเสือป่าพิณ  กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก  กับนายถมยา (บิดา)  ทวดชื่อขุนคีรี (วัด) 9/5/18  
๖๓๘๖ วัฒนะดิลก Vadhanatilaka พลเสือป่าเล็ก  ประจำหมู่ ๑  หมวด ๑  กองร้อยที่ ๓  กองเสือป่าจังหวัดนครพนม  ปู่ทวดชื่อวรสาร (เจิม)  ปู่ชื่อเมืองกลาง (เจริญ)  บิดาชื่อสุริยะ (ไชย) 26/8/22  
๓๒๓๔ วัฒนะทัต Vadhanadat นายเรือตรีปลั่ง  นายคลังเสบียง  กองพัศดุทหารเรือ  ทวดชื่อเจริญ  ปู่ชื่อทัด 1/7/16  
๐๒๓๓ วัฒนะนาวิน Vadhanana^vin นายเรือตรีเพิ่ม  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๒๗๕๙ วัฒนะภูติ Vadhanabhu^ti นายร้อยตรีแดง  กรมทหารบกราบที่ ๗  กับหลวงภักดีบุรินทร (บิดา)  ปู่หลวงภักดีชื่อพระฤทธิฦาไชย (วัด)  บิดาชื่อหลวงศักดิบริบาล (บุญเกิด) 12/12/15  
๖๑๐๐ วัฒนะมหาตย์ Vadhanamaha^tama พลเสือป่านิล  กรมเสือป่าราบหลวงรักษษพระองค์  ปู่ชื่อวัฒน์ 24/9/21  
๖๓๖๑ วัฒนะศุกร Vadhanasukra นายหมู่เอกผ่อง  จ่าหมวด ๓  กองร้อยหลวง  กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์  ปู่ชื่อพัน  บิดาชื่อผ่อง 19/8/22  
๔๓๔๘ วัฒนะสิงห์ Vadhanasinha รองผู้กำกับตรีเสงี่ยม  ครูโรงเรียนวัดพระธาตุ  จังหวัดเพ็ชรบูรณ์  ทวดชื่อเจริญ  ปู่ชื่อสิงห์ 20/2/17  
๔๕๐๗ วัฒนะสุข Vadhanasukha นายร้อยเอก หลวงอาจอัคนิกร (เป๊ะ)  ปลัดกรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐  ปู่ชื่อพระอินทรมณเฑียรวังษ์ (วัด)  บิดาชื่อขุนชำนิอักษร (สุก) 12/6/18  
๐๒๗๘ วัฒนะเสวี Vadhanasevi พระนิพิฐราชการ (วัด)  ปลัดกรม  กรมตำรวจวัง  กระทรวงวัง 13/7/13  
๕๓๖๔ วัฒนามระ Vadhana^mra นายร้อยตำรวจตรีจ่าง  สมุห์บาญชี  กองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดน่าน  ปู่ชื่อพัฒน์ 29/6/19  
๔๐๙๑ วัฒนารมย์ Vadhana^ramya นายร้อยตรีพุฒ  กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒  ปู่ชื่ออ่อน  บิดาชื่อชม 3/7/17  
๕๒๙๔ วัณณรถ Vannaratha นายร้อยตำรวจตรีทับ  กองตำรวจภูธร  จังหวัดน่าน  ปู่ชื่อผิว  บิดาชื่อรถ 29/6/19  
๔๐๕๗ วัณณะพันธุ์ Vannabandhu ขุนเสพย์สุภา (สุ่น)  ยกระบัตร์ศาลจังหวัดอุไทยธานี  บิดาชื่อขุนรองจ่าศาล (สี) 17/6/17  
๔๐๓๒ วัณณะรังสี Vannaransi หลวงสกลวิจิต (จง)  กรมรองงาน  กระทรวงวัง  กับนายทอง (บิดา)  ทวดชื่อสี  ปู่ชื่อแสง 13/6/17  
๔๖๘๓ วัณณะวัฒนะ Vannavadhana นายร้อยตรีเล็ก  กรมทหารบกราบที่ ๙  ปู่ชื่อสี 3/11/18  
๒๐๓๘ วัณณะเวส Vannavesa นักเรียนทหารกระบี่สายหยุด  กรมโขนหลวง  บิดาชื่อสี พ่อค้า 18/3/14  
๓๙๖๙ วัณณะสิริ Vannasiri นายร้อยโทอั๋น  อัยการศาลทหาร  กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐  กับนายห้อย  ปู่ชื่อสี 30/5/17  
๓๙๔๔ วัณณะสุต Vannasuta หลวงประกลปกรณี (เลี่ยม)  อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช  กับนายทัวะ (บิดา)  ปู่ทวดชื่อฮวน  ปู่ชื่อท้วน 17/5/17  
๔๐๔๐ วัณณะเสน Vannasena มหาดเล็กวิเศษเผื่อน  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อสี  บิดาชื่อขุนชาติสุขสวัสดิ์ (กลั่น) 13/6/17  
๑๐๑๙ วันะพุกก์ Vanabukka ขุนศรีภักดี (วาศ)  สรรพากรเมืองสุพรรณบุรี  ทวดชื่อวัน  ปู่ชื่อพุก 20/2/13  
๓๑๔๑ วัยปัทมะ Vayapadma มหาดเล็กสำรองพัน  กรมพระอัศวราช  ทวดชื่อไว  ปู่ชื่อทิม 4/6/16  
๐๐๓๐ วัลยเสวี Valyasevi นายรองฉัน* (เถา)  มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายจ่าเรศ
๐๑๘๙ วัลยะวณิก Valyanavik หลวงธรรมาทรอัฏวิจารณ* (เต๊ก)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ  บิดาชื่อแก  สกุลพ่อค้า 5/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอภิบาลประเพณี
๒๕๔๓ วัลยัษเฐียร Valyasthira รองอำมาตย์เอก หลวงวิจารณนวกรรม (สิงโต)  นายงานโรงม้าหลวง  กระทรวงนครบาล  ปู่ชื่อเถา  บิดาชื่อเถียน 26/9/15  
๒๓๒๑ วัลยานนท์ Valya^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีศิริ  ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ  ปู่ชื่อเครือ 7/6/15  
๕๔๙๗ วัลลภศิริ Vallabhasiri นายวัลลภ  หอทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อลุ่ม  ปู่ชื่อบาง 5/7/19  
๕๕๒๙ วัลลิภผล Vallibhaphala หลวงสมรรคสรรพากร (ทิม)  สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ชื่อผล  บิดาชื่อขุนวิจิตรรักษา (ฟัก) 26/7/19  
๕๐๖๑ วัลลิภัคคะ ValliBhagga นายหมู่ตรีฟัก  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/21  
๔๘๕๗ วัลลิภากร Vallibha^kara ขุนมัชกิฐการ (ริ้ว)  นายอำเภอในมณฑลพายัพ  กับนายภู่ (บิดา) 5/4/19  
๕๒๘๓ วัลลิภารมย์ Vallibha^rama นายร้อยตำรวจตรีอิน  กรมตำรวจพระนครบาล  กับนายชื่น บิดา  ปู่ชื่อฟัก  ปู้ทวดชื่อฟัก 29/6/19  
๕๔๘๖ วัลลิโภดม Vallibhotama นายนาค  หอทะเบียนที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อขุนอุดมนิกร (ตาด) 5/7/19  
๔๖๓๘ วัลลิสุต Vallisuta นายเรือตรีถนอม  กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ  ทวดชื่อแตงไทย 4/10/18  
๑๔๘๕ วาจรัต Va^charata พระภิรมย์ราชา (พร้อม)  ยกระบัตรมณฑลชุมพร  ปู่ทวดชื่อคำ  ปู่ชื่อรอด 6/7/14  
๑๑๑๔ วาจเสน Va^chasen ขุนศรีราชโกษา (สมบุญ)  คลังเมืองเพ็ชรบุรี  ปู่ชื่อคำ 9/3/13  
๑๐๖๕ วาจะศุข Va^chasukha นายชุ่ม แพทย์ประจำเมืองกาญจนบุรี  ปู่ชื่อคำ  บิดาชื่อศุข 1/3/13  
๑๐๕๔ วาจานนท์ Va^cha^nanda นายนิ่ม มหาดเล็ก  ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม   ปู่ชื่อนายคำ 1/3/13  
๒๘๕๒ วาณิชกะ Va^nijaka พลเสือป่าชื่น  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ โรงเรียนตัวอย่าง  จังหวัดมหาสารคาม สกุลพ่อค้า  บิดาชื่อแป้น  ตำบลเขากะโฮย  สุพรรณบุรี 4/2/15  
๒๘๖๙ วาณิชยานนท์ Va^nijyananda พลเสือป่าสิงห์  ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่างอุดรพิทยานุกูล  มณฑลอุดร  สกุลค้าขาย 14/2/15  
๕๑๗๒ วาตะกร Va^takara นายบุญมี  การไฟฟ้าสามเสน  กระทรวงนครบาล  กับนายกร บิดา  ปู่ทวดชื่อวาด 14/6/19  
๑๗๑๙ วาทยจินดา Va^dyachinta^ นายร้อยโทสอิ้ง  ประจำกรมแผนที่  ปู่ชื่อจีนเสียง 29/10/14  
๔๑๙๕ วาทยะกร Va^dyakara ขุนเจนรถรัฐ (ปีเตอร์  ไฟทื)  ผู้ช่วยปลัดกรมสังคีต  กรมมหรศพ  สกุลไฟท์ 9/9/19  
๑๓๓๕ วาทยานนท์ Va^dyananda นายร้อยเอก ขุนศรีรักษา (แย้ม)  ผู้ช่วยสัสดีมณฑลอุดร  บุตรนายเสียง 21/4/14  
๒๑๒๓ วาทะพุกกณะ Va^dabukkana พลเสือป่าเจิม  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง  บิดาชื่อหวาด  ปู่ชื่อพุก 23/3/14  
๒๓๒๒ วาทะวัชร์ Va^davajra พันจ่าโทเพ็ชร์  สังกัดกรมเสนาธิการทหารเรือ  บุตรนายคำ 19/6/15  
๔๑๖๒ วาทะวัฒนะ Va^davadhana ขุนภักดีธนราช (คล้าย)  สรรพากรจังหวัดนครพนม  กับขุนราชรักษา (พัด) บิดา  ทวดชื่อหวา  ปู่ชื่อเพ็ญ 9/8/17  
๓๒๐๕ วาทะสัมฤทธิ์ Va^dasamriddhi ขุนชิดอักษรพันธ์ (สวัสดิ์)  กรมไปรษณีย์โทรเลข  ปู่ชื่อแจ้ง  บิดาชื่อสัมฤทธิ์ 24/9/16  
๐๖๑๐ วาทิตวรรธนะ Va^ditavardhana นายพันตรี หลวงวาทิตบรเทศ (แดง)  ผู้บังคับกองแตรวง  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13  
๐๐๗๓ วาทิน Va^din หลวงพาทยบรรเลงรมย์ (พิมพ์)  กรมพิณพาทย์ 21/6/13  
๕๙๙๖ วานิชกุล Va^nijakula พลเสือป่าชะเอม  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  ทวดชื่อมี   นายกรมราชนิจ บิดา 11/6/21  
๖๒๐๐ วานิชาชีวะ Va^nija^jiva นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมฮะ  ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปู่ชื่อชิว  บิดาชื่ออุย 17/12/21  
๐๐๗๔ วามะรูป Va^marupa นายรองวิชิตดุรงคศักดิ์ (ชื่น)  นายม้าต้น 21/6/13  
๕๐๔๖ วามานนท์ Va^ma^nanda นายหมู่ตรี นายชำนิภักดี (ซ้าย)  กองพันพาหนะหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19  
๐๗๗๓ วายวานนท์ Va^yava^nanda นายร้อยเอกเย็น  สมุห์บาญชี  กองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อวาย 28/11/13  
๕๑๙๓ วารปรีดี Va^rapriti นายร้อยตำรวจโท ขุนกำจรกิติคุณ (ทุ้ย)  สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร  มณฑลพิศณุโลก  ปู่ชื่อวา  บิดาชื่อขุนภรณ์ (ปลื้ม) 14/6/19  
๓๗๐๖ วารยินฑร Va^rayindra นายวิกเตอร์ ลีออนนาด ลาร์ซอน  เวอรยีน  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  ตามสกุลเดิม ทวด ปู่และบิดาชื่อ เวอรยีน 19/1/16  
๔๙๗๑ วารวร Va^ravara นายหมู่โทพร  กองเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  บิดาชื่อวัน 17/5/19  
๑๗๐๒ วาระโยธิน Va^rayodhin นายร้อยตรีวัน  ประจำกองร้อยที่ ๑  โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม 14/10/14  
๔๓๐๐ วาระรังสี Va^raransi นายร้อยตรีถนอม  กองทหารบกช่างที่ ๒  ทวดชื่อวัน  ปู่ชื่อแสง 23/12/17  
๐๘๖๑ วาระศิริ Va^rasiri นายเอ. วัน  มหาดเล็ก* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสนธิ์วิชากร
๓๙๗๖ วาระเสน Va^rasena รองอำมาตย์ตรีวัน  กรมไปรษณีย์โทรเลข  บิดาชื่อเท้งเด๊ก 30/5/17  
๓๘๓๓ วารินทุ Va^rindu ว่าที่นายหมู่ตรีเจือ  กรมเสือป่าราบหลวงรักษษพระองค์  ทวดชื่ออินทุ  ปู่ชื่อวาน 17/2/16  
๑๓๙๖ วารุณประภา Va^runprabha^ ยายเรือโทแช่ม  อาจารย์โรงเรียนนายเรือ  ปู่ชื่อชุ่ม  บิดาชื่อแฉ่ง 27/4/14  
๐๖๑๙ วาศนโชติ* Va^sanajoti นายร้อยเอก ขุนวุธพิทักษ์ (วาด)  สมุหบาญชี  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระแก้วอาณัติ (แสง) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วาสนะโชติ"
๐๒๓๗ วาศนาวิน Va^sana^vin นายเรือตรีวาศ  กระทรวงทหารเรือ 7/7/13  
๐๕๐๓* วาศภูติ Va^sabhuti รองเสวกตรีวาศ**  กรมวัง  กระทรวงวัง  บุตรนายภู่ 12/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่ ๕๕๕  ส่วนนามสกุลลำดับที่  ๕๐๓ ในราชกิจจานุเบกษา คือ นามสกุล "เทวะคฤหปาล"  (รจ. 30  พ.ศ. ๒๔๕๖ /หน้า ๑๓๕๔)

     ๒๔๕๖/๑๓๖๐)

** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเสพสุนทร
๐๒๖๒ วาศวิท Va^savid ขุนวิทยานุวัติการ (วาศ) นายเวรกองหอพระสมุดหลวง   กรมราชเลขานุการ 13/7/13  
๕๓๙๔ วาสกคุตต Va^sakagutta นายร้อยตำรวจตรีทองอยู่  แพทย์กองตำรวจภูธรที่ ๔ มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่อยู้ 29/6/19  
๕๒๖๐ วาสกดิลก Va^sikatilaka นายร้อยตำรวจตรีทองอยู่  กรมตำรวจพระนครบาล  บิดาชื่อเจิม 29/6/19  
๐๗๘๖ วาสวะนัฎ Va^savanata นายน้อย  มหาดเล็ก*  กรมโขนหลวง  บุตรนายวาด 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ
๒๗๕๖ วาสสิริ Va^sasiri ขุนสาลีรัฐวิภากย์ (แช่ม)  เจ้าพนักงานทะเบียนที่ดิน  จังหวัดนครนายก  ทวดชื่อวาส  ปู่ชื่อเฮง 7/11/15  
๕๐๒๙ วาสิกบุตร Va^sikaputra พลเสือป่าสาตร์  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษษพระองค์  กับนายอยู่ บิดา  ปู่ชื่ออ่ำ 24/5/19  
๔๘๐๖ วาสิกศิริ Va^sikasiri พระศรีสิทธิกรรม์ (ทรัพย์)  กรมการพิเศษ  เมืองไชยนาท  ปู่ชื่อขุนศรี (ทิม) 5/4/19  
๕๑๒๘ วาสิกะสิน Va^sikasin ขุนรามอาญา (สิน)  พธำมรงค์จังหวัดลพบุรี  บิดาชื่อขุนพินิจ (ทองอยู่) 14/6/19  
๕๒๐๑ วาสิกานนท์ Va^sika^nanda นายร้อยตำรวจโทแฉล้ม  กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย  ปู่ชื่ออยู่ 14/6/19  
๕๙๑๗ วิกนิยธนี Vikimiyadhani นายเกี้ยนเฮง  มหาดเล็กข้าหลวงเดิม  กับนายหงิ่ม บิดา 1/2/20  
๔๘๑๐ วิกสิตกุล Vikasitakula ขุนเวชกิติบริบาล (อัทธ์)  แพทย์ประจำมณฑลอุบลราชธานี  ปู่ชื่อแย้ม  บิดาชื่อบุก 5/4/19  
๖๔๑๐ วิกสิตบุตร Vikasitaputra นายโต๊ะ  จ่าจังหวัดชุมพร  บิดาชื่อแย้ม 16/9/22  
๖๒๓๗ วิกสิตะสิริ

วิกสิตะสิริ
Vikasitasiri นายหมู่ใหญ่ผาด  จ่าเชิญธงกรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ทวดชื่อขุนทอง  ปู่ชื่อขุนศรีสาลี (แย้ม)  บิดาชื่อขุนมาตยหริภุญชัย (พุ่ม) 25/12/21  
๐๓๗๒ วิจารณกรณ Vicharanakarana หลวงนราธิกรณกำจัด (พัน)  ยกรบัตรศาลพระราชอาญา และศาลอุทธรณ์ฃ้าหลวงพิเศษ  กระทรวงยุติธรรม  หลวงวิจารณ (เนตร) เป็นปู่ 27/7/13  
๕๘๑๘ วิจารณบุตร vicha^ranaputra พันเด็กชาเอกเฟี้ยม  กองคลังวรภาชน์  กรมมหาดเล็ก  บิดาชื่อขุนวิจารณจำนง (ปาน) 4/9/20  
๕๙๒๑ วิจิตรกุล Vichitrakula รองผู้กำกับโทสุดใจ  กองลูกเสือมณฑลราชบุรี  กับนายแย่ง บิดา  ปู่ชื่อหลวงวิจิตรอักษร 1/2/20  
๑๙๖๕ วิจิตรเตมีย์ Vichitratemiya พลเสือป่ายุด  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์  และประจำกรมมหรศพ  บิดาชื่อเอี่ยม  ปู่ชื่อฉ่ำ 12/3/14  
๔๘๙๓ วิจิตรภาพ Vichitrabha^b หลวงไพจิตรการจำนง (ภาพ)  กรมการพิเศษ จังหวัดพิจิตร  บิดาชื่อหลวงวิเศษภักดี (ฉ่ำ) 5/4/19  
๐๔๐๖ วิจิตระกะ Vichitraka หลวงอนุสรจิตราคม (พ้น)  กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13  
๔๕๕๐ วิจิตระศร Vichitrasara พันจ่าเด็กชาพริ้ง  กองช่างไฟฟ้า  กรมชาวที่  กับนายคอน (บิดา)  ปู่ชื่อกลัด  ทวดชื่อสอน 26/6/18  
๐๓๖๙ วิจิตรานนท์ Vichitrananda พระยารักษาสมบัติ (เทศ) เปรียญ  ปลัดบาญชี  กระทรวงการต่างประเทศ  หลวงวิจิตรฉายา (อิน) เป็นทวด  หลวงวิจิตรฉายา (นาม) เป็นปู่  ขุนวิจิตรฉายา (ทัศ) เป็นบิดา 27/7/13  
๒๔๓๕ วิจิตรานุช Vichitra^nuja นายพันตรี หลวงภักดีจุมพล (ริ้ว)  สัสดีมณฑลอุบลราชธานี  ปู่ชื่อหลวงวิจิตรรจนา (นุช) 22/8/15  
๕๗๒๑ วิชยาภัย Vijaya^bhaya รองอำมาตย์โทฉัน  จ่าศาลมณฑลพายัพ  ปู่ทวดชื่อพระยาอภัยพิพิธ (กระต่าย)  ทวดชื่อพระยาวิชยาธิบดี (โต) 22/8/19  
๐๘๕๕ วิชัยขัทคะ Vijayakhadga ขุนศรีพัฒนากร (ท้าย)  สรรพากรเมืองอ่างทอง  สืบสกุลจากพระยาพิไชย (ดาบหัก) 15/12/13  
๐๓๒๑ วิชัยวัฒนะ Vijayvaddhana หลวงวิเชียรไพชยนต์* (แฉ่)  กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระบรรณการโกวิท  กรมศิลปากร
๕๑๐๖ วิชิตนันทน์ Vijitanandana นายร้อยตำรวจตรีเลื่อน  พธำมรงค์จังหวัดสงขลา (พี่)  ขุนสง่านคร (เนื่อง)  กระทรวงนครบาล (น้อง)  ปู่ชื่อพระวิชิตชลธาร (สังข์)  บิดาชื่อพระวิชิตชลธาร (ช้อน) 14/6/19  
๒๘๐๒ วิชิตนาค Vijitana^ga พระยาอัธยาไศรยวิสูตร (มั่ง)  จางวางกำกับราชการเมืองสวรรคโลก  ปู่ชื่อพระยาวิชิตภักดี (นาค) 19/12/15  
๐๙๗๔ วิชิตะกุล Vijitakula นายร้อยโทชะเอม  อัยการศาลทหารมณฑลราชบุรี  เป็นบุตรพระวิชิตชาญณรงค์ (เทศ)  หลานพระวิชิตชาญณรงค์ (ภู่) 12/2/13  
๔๕๐๒ วิชิตานนท์ Vijita^nanda หลวงประกิตย์ขันธเขตร์ (เจริญ)  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อพระยาวิชิตภักดี 6/6/18  
๕๘๐๓ วิชิตาภา Viji^bha พลเสือป่าสำอาง  กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ  ปู่ทวดชื่อพระยาวิชิตรักษา (มะเนิด)  ปู่ชื่อพระทนุราชา (สว่าง) 25/6/20  
๐๒๒๐ วิทยาดิลก Vidya^tilaka มหาดเล็กวิเศษเจิม*    ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิสิษฐศุภเวท
๔๓๕๙ วิทักษะบุตร Vindakshaputra รองผู้กำกับตรีเสาร์  ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยะไพศาล  มณฑลร้อยเอ็จ  กับนายบุญญา (บิดา)  ปู่ชื่อนายวิทักษ 22/7/13  
๕๐๑๐ วินทวามร Vindva^mara พลเสือป่าชวน  กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์  กับหมื่นธนุพงศ์จรรกรพรรดิ์ (รอด) บิดา  ปู่ชื่อแต้ม 24/5/19  
๑๕๐๙ วินทุพราหมณกุล Vindubra^hmanakula หลวงพนพลารักษ์ (วาศ)  ผู้ช่วยเจ้ากรม  กรมป่าไม้   ปู่ชื่อขุนศรี (วิน) เป็นพราหมณ์ 13/7/14  
๐๓๑๔ วินิจฉัยกุล** Vinicchayakul พระสรรคบุรานุรักษ์ (ภู่)  นอกราชการ  กระทรวงมหาดไทย  หลวงศรีศักดิ์บริบาล (ทิม)  นอกราชการ  หลวงวิบูลย์บัณฑิตกิจ (สวน)  ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฃ้าหลวงพิเศษ  หลวงสุธรรมานุวัตร์* (ใหญ่)  ผู้พิพากษาศาลแพ่ง  กระทรวงยุติธรรม 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุธรรมวินิจฉัย

** สืบสกุลจากพระมหาวินิจฉัย (ฟัก)ๆ  มีบุตรคือหลวงประสาทสุทธกระสาปณ์ (สุทธ์)  มี

    บุตร ๒ คน คือ พระสรรคบุรานุรักษ์ (ภู่)   ซึ่งเป็นบิดาหลวงวิบูลย์บัณฑิตกิจ (สวน) 

    กับหลวงศรีศักดิ์บริบาล (ทิม)  ซึ่งเป็นบิดาหลวงสุธรรมานุวัตร์ (ใหญ่)
๑๔๒๓ วิบุลยารุณ Vipulyaruna นายซับ  มหาดเล็กกองพิธี  ปู่ชื่อพูน  บิดาชื่อหรุ่น 4/5/14  
๒๐๒๒ วิบุลเวส Vipulavesa นักเรียนทหารกระบี่สวัสดิ์ (เล็ก)  กรมโขนหลวง  ปู่ชื่อเสริม สกุลพ่อค้า 18/3/14  
๖๐๐๑ วิบูรณะพันธุ์ Vipu^ranabandhu พลเสือป่าอ้น  กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี  ปู่ชื่อพูล  บิดาชื่อเพิ่ม 11/6/21  
๐๗๘๒ วิบูลยนัฎ Vipu^lyanata นายแถม  มหาดเล็ก*  กรมโขนหลวง   บุตรนายพล้อย 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ หมื่นจิตรภรตการ
๑๕๖๑ วิบูลยศริน Vipulyasrin นายพันโท หลวงเทพเดชะ (ไปล่)  ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ 27/7/14  
๕๙๑๖ วิบูลยเสข Vipulayasakha ขุนชาญชลวิถี (เศก)  กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ  บิดาชื่อวิบูลย์ 1/2/20  
๑๗๕๔ วิบูลยานนท์ Vipulya^nanda หลวงศรีเยาภาศ* (จอน) สังกัดกระทรวงกระลาโหม  กับนายร้อยตรีเหลี่ยม  ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗  กับ  บิดาหลวงศรีเยาภาศชื่อขุนพิบูลยสมบัติ (เรียบ) 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หลวงศรีเยาวภาศ"
๔๘๗๓ วิปุลัมพะ Vipulamba รองอำมาตย์ตรีหนอม  กระทรวงมหาดไทย  กับนายหลัก (บิดา)  ปู่ทวดชื่อพระพิบูลยสมบัติ (เฮง) 5/4/19  
๕๕๕๓ วิปุลากร Vipula^kara ขุนพิบูลย์บรรณกิจ (กิมจุ้ย)  พนักงานด่านภาษีท่าขนอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  บิดาชื่อกิมเล่ง 26/7/19  
๕๔๔๐ วิภาตกนก Vibha^takanaka นายหมู่โทชะอ้อน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี  กับนายทองคำ (บิดา)  ปู่ชื่อแจ่ม 29/6/19  
๒๔๓๐ วิภาตทรรศน์ Vibha^tadarsana นายพันเอก พระศรีภวัง (จร)  นายทหารเบี้ยบำนาญ  ปู่ชื่อหมื่นศรีทิพโภชน์ (เปล่ง)  บิดาชื่อขุนรุธอักษร (ทวด) 22/8/15  
๐๖๓๘ วิภาตนันทน์ Vibha^tanandana นายฉ่ำ (บิดา)  กับนายร้อยตรีรื่น  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอญุ่หัว (บุตร)   บิดานายฉ่ำชื่อนายสว่าง 21/9/13  
๑๗๙๖ วิภาตนาวิน Vibha^tana^vin นายเรือเอก ขุนประสิทธิสรพล (กิ๋ม)  ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖  เมืองระยอง  บุตรนายแสง 14/12/14  
๑๒๓๘ วิภาตแพทย์ Vibha^tabaedya หลวงเวชสิทธิ์พิลาศ (จรัส)  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชแพทยาลัย 4/4/14  
๖๓๑๓ วิภาตวัลลิ Vibha^tavalli พันเด็กชาตรีลิ ประจำกรมมหาดเล็ก  ปู่ทวดชื่อพงษ์  ปู่ชื่อวงษ์  บิดาชื่อสว่าง 22/4/22  
๔๘๔๖ วิภาตะกลัศ Vibha^takalasa ขุนวิมลนราภัย (จำรัส)  นายอำเภอในมณฑลพิศณุโลก  บิดาชื่อขุนรักษานาเวศ (กลัด) 5/4/19  
๔๙๔๘ วิภาตะนัย Vibha^tanaya นักเรียนแพทย์เสือป่าอาจ  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ปู่ชื่อรุ่ง 16/4/19  
๓๙๓๖ วิภาตะพันธุ์ Vibha^tabandhu ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเทศ  กองตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  กับนายอยู่ บิดา  นายกู๋เป็นปู่  ทวดชื่อแสง 27/4/17  
๑๘๗๙ วิภาตะภูติ Vibha^tabhu^ti นายพันตรี หลวงโยธาธิบาล (ฤกษ์)  ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๗  บิดาชื่อจ่าง  ปู่ชื่อหลวงราชแขวง (ภู) 7/3/14  
๐๗๐๕ วิภาตะโยธิน Vibha^tayodhin นายร้อยเอก ขุนผลาญแผลง* (ปลั่ง)  ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๔  มณฑลราชบุรี  กระทรวงกระลาโหม 24/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายร้อยเอก ขุนแผลงผลาญ"
๕๓๕๙ วิภาตะรังสี Vibha^taransi ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีกระจ่าง  กองตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์  กับนายแาง บิดา  ปู่ชื่อพุก 29/6/19  
๕๗๖๑ วิภาตะวณิช Vibha^tavanija นายหมู่โท ขุนเวชวิสิฐ (ทองสุก)  กรมนักเรียนแพทยเสือป่าหลวง  ปู่ชื่อแจ้ง 15/12/19  
๖๑๙๐ วิภาตะวรรณ Vibha^tavarna พันจ่าตรีทองคำ  ประจำกองเรือกล ชั้น ๔  กรมชุมพลทหารเรือ  ทวดชื่อจรัส  ปู่ชื่อแสง 10/12/21  
๑๙๕๙ วิภาตะวัต Vibha^tavata นายหมู่ใหญ่เพ่ง  กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ  ปู่ชื่อแจ่ม 12/3/14  
๓๘๐๔ วิภาตะไวทยะ Vibha^tavaidya พลเสือป่า ขุนสุทธิวาท (เล็ก)  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลจันทบุรี  บิดาขื่อเหม็ง เป็นแพทย์ 10/2/16  
๓๒๔๓ วิภาตะศิลปิน Vibha^tasilpin พระสมทธิ์เลขา (ปลั่ง)  ผู้ช่วยตรวจการ  กรมศิลปากร  กระทรวงวัง 1/7/16  
๓๓๑๘ วิภาโตทัย Vibha^todaya ขุนอุตรการวรากร (เด่น)  สรรพากรจังหวัดอุดรธานี  ปู่ชื่อเอี่ยม 30/7/16  
๓๕๘๘ วิมลนันทน์ Vimalanandana นายร้อยโทขาว  กรมทหารบกราบที่ ๑๖  ปู่ชื่อสอาด 3/12/16  
๒๓๓๘ วิมลโนธ Vimalanodha พันจ่าเอกแจ่ม  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อเกลี้ยง  บิดาชื่อโนด 27/6/15  
๑๔๘๖ วิมลประภา Vimalaprabha^ พระศุภนิธิ์วิบูลย์ (ไว)  ปลัดกรมสรรพากรนอก  บุตรนายอ่อน  หลานนายแสง 6/7/14  
๐๙๒๕ วิมลศิลปิน Vimalasilpin ขุนสุวรรณนิมิตร (แช่ม)  กรมช่างสิบหมู่  กระทรวงวัง 17/1/13  
๓๗๒๙ วิมลสุต Vimalasuta นายหมู่ตรีแสวง  กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  กับนายปล่อง (บิดา)  ทวดชื่อเจ้าพระยาท้ายน้ำ (ปลอด)  ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) 30/1/16  
๖๔๒๙ วิมุกตะกุล Vimuktakul รองอำมาตย์ตรีปาล  ประจำกรมราชทัณฑ์  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อโมริ 4/8/24  
๓๔๑๐ วิมุกตะนันทน์ Vimuktanandana ขุนพิสิษฐ์โลหะกร (หนุน)  ผู้ช่วยแม่กองแร่  มณฑลปัตตานี  ทวดชื่อรอด 2/9/16  
๑๗๑๒ วิมุกตะลพ Vimuktalaba นายเรือตรีวาศน์  กรมยุทธศึกษา  กระทรวงทหารเรือ  ปู่ชื่อรอด  บิดาชื่อลพ 14/10/14  
๑๖๒๐ วิมุกตาคม Vimukta^gama พระพิบูลพิไชยรัฐ (ครุธ)  กรมการพิเศษ  เมืองพิไชย*  ปู่ชื่อรอดปู่ทวดชื่อมา 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"
๑๔๙๘ วิมุกตานนท์ Vimukta^nanda นายพันตรี หลวงวิจารณอาวุธ (น้อม)  ผู้บังคับกองพันพิเศษ  กองพลที่ ๙  ปู่ทวดชื่อหลวงเทพอาภรณ (รอด) 6/7/14  
๔๐๒๗ วิมุกตายน Vimuktayana ขุนอนุทิศวิถีการ (แดง)  กรมแผนที่ทหารบก  ปู่ชื่อขุนโยธาสมุทร (เกิด)  บิดาชื่อรอด 13/6/17  
๓๑๐๒ วิมุกตารมย์ Vimukta^ramya ขุนประดิษฐ์ภูมิผล (ชม)  กองออกโฉนดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อรอด 28/5/16  
๑๖๕๙ วิมุกติบุตร Vimuktiputra นายพันตรี หลวงจรูญเรืองฤทธิ์ (แวว)  ปลัดกรมทหารพาหนะ  กองทัพที่ ๑  กับนายเล็ก (บิดา)  นายเล็กเป็นบุตรนายรอด 6/10/14  
๑๕๖๙ วิมุกติพันธุ์ Vimuktibandhu นายร้อยตรีไล้   ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  กับนายพันธ์ (บิดา)  นายพันธ์เป็นบุตรนายรอด 27/7/14  
๓๗๐๒ วิมุกติวรรณ Vimuktivarna ขุนวิรุฬวรากร (ทัด)  กรมสรรพากร  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ทวดชื่อหลวงมหาสงคราม (รอด)  ปู่ชื่อจัน 19/1/16  
๔๓๖๔ วิมุจานนท์ Vimucha^nanda นายหมู่ลูกเสือเอกวงษ์  ครูโรงเรียนอุดรพิทยากร  จังหวัดชลบุรี  กับนายโพล้ง (บิดา)  ปู่ชื่อหลวงบำรุงวรามาตย์ (รอด) 22/2/17  
๑๖๒๑ วิรัชลาภ Virajala^bha พระพิพัฒพิไชยเขต (น้อย)  กรมการพิเศษ  เมืองพิไชย*  ปู่ทวดชื่อแขก  ปู่ชื่อหลา 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"
๕๘๖๑ วิริยวัฒนะ Viriyavadhana นายหมู่ตรีเจริญ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์  กับนายทองคำ (บิดา)  ปู่ชื่อเพียร 1/2/20  
๕๙๔๗ วิริยะบุรณะ Viriyapurna รองอำมาตย์ตรีเพียร  ครูใหญ่โรงเรียนวัดราชบูรณะล่าง  กรุงเทพฯ  ปู่ชื่อพูน ทำสวน  บิดาชื่อยอด 28/5/21  
๓๖๒๙ วิริยะรัต Viriyarata หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ)  นอกราชการ  กระทรวงมหาดไทย  ทวดชื่ออาจ  ปู่ชื่อรอด 11/12/16  
๔๖๔๘ วิลักษณานนท์ Vilakshana^nanda ขุนวิจารณ์ปสตุรกิจ (แทน)  กองเวชวัตถุ  กรมประชาภิบาล  กระทรวงมหาดไทย  ทวดชื่อเปลี่ยน  ปู่ชื่อแปลก  บิดาชื่อเปลื้อง 18/10/18  
๕๔๗๕ วิเลปนานนท์ Vilepana^nanda นายจ่าย  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัศดุ  กรมทดน้ำ  กระทรวงเกษตราธิการ  บิดาชื่อไล้ 5/7/19  
๔๑๙๘ วิไลยวงศ์ ณ กรุงเทพ Vilayavongs Na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ  สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ 27/9/17  
๑๒๒๓ วิวัฒนะปทม Vivadhanapadma พระรามฤทธี (สอน)  กรมการพิเศษเมืองเลย  ปู่ชื่อเจ้านครหลวงพระบาง (เสริม)  บิดาชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ (บัว) 4/4/14  
๐๕๒๒ วิวัฒนานนท์ Vivadhana^nanda หลวงพิศณุเสนี* (มณี)  กรมพระราชพิธี  กระทรวงวัง  พระยาศรีพิพัฒน์ (อ้น) เป็นปู่ 23/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรามเภรี
๕๙๙๓ วิวิธวร Vividhavara พลเสือป่าสังวาลย์  กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อพระพิพิธวารี (จุ้ย)  บิดาชื่อวอน 11/6/21  
๕๓๕๓ วิวิธสิริ Vividhasiri นายร้อยตำรวจตรีบุญศรี  กองตำรวจภูธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ปู่ชื่อพระยาพิพิธไอยสูรย์ 29/6/19  
๕๓๗๕ วิเวกานนท์ Viveka^nanda นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจสงัด  กองตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 29/6/19  
๓๑๔๙ วิศยางกูร Visya^nkura หลวงรัตนศาสตร์สมบูรณ (พิณ)  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี  ตระกูลพลเรือนและชาวนา 10/6/16  
๑๑๗๓ วิศรุตรัตน Visrutaratna พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (แดง)  สังกัดกระทรวงยุติธรรม  บุตรขุนวิสูตรอักษร (แก้ว) 17/3/13  
๕๑๑๙ วิศาลจิตร Visa^lachitra ขุนพิศาลจิตรกรรม (จำปี)  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อสมิงราชาการ (กรอย) 14/6/19  
๕๙๗๘ วิศาลสิงห์ Visa^lasinha พันจ่าโทสิงห์  โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ 11/6/21  
๓๗๓๒ วิศิษฎานนท์ Visishta^nanda พลเสือป่าหลี กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี  ปู่ชื่อเสง 30/1/16  
๐๓๙๕ วิเศษกุล Viseshakul พระวิสูตรเกษตรศิลป์* (นกยูง)  เจ้ากรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดเป็นหลวงวิเศษภักดี 2/8/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอจิรการประสิทธิ์  อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข
๔๗๙๖ วิเศษโกสิน Viseskhosin หลวงธานพิไชย (ศิริ)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ชื่อพระวิเศษโกษา (ทอง) 5/4/19  
๖๔๓๑ วิเศษคามิน Viseshagamin หลวงพิสิษฐ์นครการ (เปลี่ยน)  นายอำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (ฉิม)  บิดาชื่อขุนคลัง (เปี่ยม) 18/3/24  
๕๑๑๘ วิเศษจิตร Viseshchitra ขุนพิศาลจิตรการ (เอี้ยม)  กรมศุขาภิบาล  กระทรวงนครบาล  บิดาชื่อจมื่นเก่งศร (สุทธิ์) 14/6/19  
๔๓๑๘ วิเศษจินดา Viseshachinda^ นายร้อยตรีวุฒิ  นายทหารแผนที่  กองพลทหารบกที่ ๙  ทวดชื่อพระยาวิเศษศักดา  ปู่ชื่อพระวิเศษศักดา (วร)  กรมทหารปืนใหญ่กองแก้วจินดา 19/1/17  
๓๘๙๑ วิเศษธาร Viseshadha^ra ขุนราชรักษา (แข)  ปลัดขวาอำเภอเมืองสงขลา  ปู่ชื่อหลวงวิเศษพลภักดี (จุ้ย) 21/3/16  
๒๙๗๔ วิเศษบุตร Viseshaputra รองหุ้มแพรม้วน  กรมพระอัศวราช  ทั้งปู่และบิดาให้มีราชทินนามว่า วิเศาอาวุธ (พระยาและหลวง) 9/4/16  
๒๐๑๖ วิเศษประภา Viseshaprabha^ พันจ่าเด็กชาแตร  กรมมหรศพ  ปู่ชื่อยอด  บิดาชื่อขุนประดับภิรมย์ (เลื่อม) 18/3/14  
๑๑๘๐ วิเศษรัตน Visesharatna พระบริหารราชอาณาจักร (เจิม)  นายอำเภอมุกดาหาร  เมืองนครพนม มณฑลอุดร   ปู่ทวดชื่อพระยาวิเศษสงครามรามภักดี (แก้ว) 17/3/13  
๓๑๙๗ วิเศษวัชร์ Viseshavajra พระศรีสงคราม (แย้ม)  กรมการพิเศษเมืองน่าน  ปู่ชื่อพระยาวิเศษสัจจา  บิดาชื่อพระยาเพชรฎา (นิ่ม) 17/6/16  
๐๐๓๗ วิเศษศิริ Viseshasiri พระยาวิเศษฦาไชย* (สวัสดิ์)  เกณฑ์เมืองรั้ง  กระทรวงมหาดไทย 19/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาพิทักษ์ภูบาล  สารวัดในพระราชสำนัก
๒๐๑๔ วิเศษสมิต Viseshasmita พันจ่าเด็กชาพยอม*  พนักงานเจรจาโขน  ปู่ชื่อยิ่ง 18/3/14 * มหาดเล็กวิเศษ ขุนไพเราะพจมาน
๓๙๒๙ วิเศษสังข์ Viseshasankha ราชบุรุษกาศ  ครูใหญ่โรงเรียนขันเงิน  จังหวัดหลังสวน  ปู่ชื่อหลวงวิเศษลักษณ (สังข์) 4/4/17  
๓๙๐๖ วิเศษสินธุ Viseshasindhu ขุนต่างใจราษฎร์ (อั้น)  ปลัดกิ่งรัฐภูมิ  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ทวดชื่อชิ้น  ปู่ชื่อขุนชำนาญวารี (เสง)  บิดาชื่อชื่อเซ้ง 31/3/16  
๕๕๒๘ วิเศษสุวรรณวัต Viseshasuvarnavat หลวงวิเศษสุวรรณ (แจ้ง)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ปู่ทวดชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ  ปู่ชื่อขุนวิเศษสุวรรณ (เกิด)  บิดาชื่อขุนวิเศษสุวรรณ (มั่น) 26/7/19  
๓๙๖๓ วิเศษะพันธุ์ Viseshabandhu นายร้อยโทสุย  แพทย์ประจำกองพยาบาล  ในกองพลทหารบกที่ ๙  ปู่ชื่อเสง  บิดาชื่อหลวงพิพิธโภคา (สุ่น) 26/5/17  
๔๓๖๕ วิเศษะภูติ Viseshabhu^ti รองผู้กำกับตรีกิมถวน  ครูโรงเรียนเวฬุสุนทรการ  จังหวัดตราด  กับนายเทียนเหลียง (บิดา)  ปู่ชื่อเส็ง 22/2/17  
๓๗๒๕ วิสมิตะนันทน์ Vismitanandana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีภัทร์  กองตำรวจภูธรเมืองที่ ๒  จังหวัดนครปฐม  ทวดชื่อหลาก 28/1/16  
๒๕๖๕ วิสมิตานนท์ Vismitananda มหาดเล็กนักเรียนเทียน  กรมโขนหลวง  บิดาชื่อแปลก 29/9/15  
๐๘๙๗ วิสุทธเสน Visuddhasena นายร้อยเอก นายสรการฤทธิรณ (ป่วน)  ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓*  ปู่ชื่อสอาด 13/1/13 * มีพระราชบันทีกว่า ปลดเป็นกองหนุน
๕๙๖๒ วีณะคุปต์ Vi^nagupta ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีพิน  กองตำรวจภูธร  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปู่ชื่อเต๋า  บิดาชื่อกล่อม 11/6/21  
๕๔๖๗ วีณะสนธิ Vinasandhi พลเสือป่าผวน  กรมเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต  ปู่ทวดชื่อสนธิ์  บิดาชื่อพิณ 5/7/19  
๐๐๗๒ วีณิน Vinin หลวงพิณบรรเลงราช* (แหยม)  กรมพิณพาทย์ 21/6/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงประดับดุริยกิจ
๑๐๘๐ วีรเดชะ Vi^rateja ขุนพิทักษ์ภักดี (บิดา)  กับหลวงรังสฤษดิ์ศุขการ (บุญมี)  ปลัดมณฑลราชบุรี*   ขุนพิทักษ์เป็นบุตรนายห้าว 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "มหาดไทยมณฑลราชบุรี"
๑๒๒๙ วีรพลิน Virabalin นายพันโท หลวงวิชิตสรพล (ชิต)  เสมียนตรากระทรวงกลาโหม*  นายร้อยโทฟุ้ง สัสดีเมืองลพบุรี  กับนายร้อยตรีเชื้อ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖  ทั้งบิดาและปู่ได้เป็นขุนอาจกำแหง 4/4/14  
๐๖๗๖ วีรยวรรธนะ* Vi^ravardhana หลวงทิพวิจารณ (ซิ่ว)  กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วีรยวรรธน"
๐๓๑๘ วีรยศิริ Viryasiri พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง)  รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย*  สกุลเดิมเป็นเชื้อจีน  แซ่เหลา 13/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น อุปราชมณฑลภาคตะวันตก
๐๑๓๘ วีรศิริ Virasiri หลวงศรีสัตยารักษ์* (ห้าว)  ผู้พิพากษา 2/7/13 *  ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระศรีสัตยารักษ์
๐๙๖๘ วีรสุต Vi^rasuta นายร้อยตรีบุญมี  ประจำกรมทหารพรานที่ ๔  เมืองกาญจนบุรี   กับนายฮวด (บิดา)  บิดานายฮวดชื่ออาจ 12/2/13  
๓๗๗๒ วีระกะลัส Vi^rakalasa นายเนื่อง  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลราชบุรี  ทวดชื่อหลวงวัง (อาจ)  ปู่ชื่อหลวงวัง (กลัด) 4/2/16  
๑๘๐๒ วีระฉัตร Vi^rachhatra นายเรือตรีฉัตร  ต้นปืนเรือเสือทยานชล*  ปู่ชื่อชาญ 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นปืนและหัวหน้าสถานีวิทยุโทรเลขเรือเสือทยานชล"
๐๑๖๔ วีระทัต Viradatt ขุนธานีธนากร (อาจ) ผู้ช่วยราชการเมืองชลบุรี 3/7/13  
๓๗๖๙ วีระปรีย Virapriya พลเสือป่าเปลี่ยน  รองผู้กำกับลูกเสือ  โรงเรียนเปี่ยมวิทยาคม  จังหวัดสมุทสาคร  กับนายกล่าง บิดา  ทวดชื่ออาจ  ปู่ชื่อปรี 4/2/16  
๐๗๓๕ วีระโยธิน Virayodhin นายพันตรี หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์ (ฉัตร)  อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน 13/10/13  
๐๕๙๕* วีระไวทยะ Viravaidaya นายพันเอก พระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด)  เจ้ากรมแพทย์ทหารบก  กระทรวงกระลาโหม 25/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา เป็นลำดับที่ ๕๐๒  ส่วนนามสกุลลำดับที่  ๕๙๕  ไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ. ๓๐  พ.ศ. ๒๔๕๖/หน้า ๑๓๕๔ และ ๑๓๖๕)
๒๖๕๕ วีระสัมฤทธิ Virasamriddhi หลวงอุปทานนิติเหตุ (พร้อม)  กระทรวงยุติธรรม  ปู่ชื่อเพียร  บิดาชื่อสัมฤทธิ์ 17/10/15  
๓๗๐๑ วีรานุวัตติ V^nuvatti หลวงสิทธิพยากรณ์ (ฮกหลี)  กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์  ทวดชื่อวีร์  ปู่ชื่อนุ 19/1/16  
๓๒๙๗ วีราสา Vira^sa^ นายเรือโทแป๊ะ  นายสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือ  จังหวัดสงขลา  ปู่ชื่อหมื่นจำนงอาสา  บิดาชื่ออาจ 22/7/16  
๔๘๒๑ วีริยะมานิต Viriyama^nita ขุนมานิตทุมามาน (วี)  กระทรวงมหาดไทย  ปู่ทวดชื่อยวง 5/4/19  
๕๒๒๗ วีริยินทะ Viriyinda นายร้อยตำรวจโทวงษ์  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ทวดชื่อินทร์  บิดาชื่อเพียร 14/6/19  
๕๕๗๘ วุฑฒวิภาต Vuddhavibha^ta พลเสือป่าแจ่ม  ประจำกรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ  กับนายพุฒ (บิดา) 26/7/19  
๔๐๔๒ วุฑฒะกุล Vuddhakul นายเทียน  ห้างสยามแสตมป์  แซ่ฮ์ว่าง 13/6/17  
๔๐๑๗ วุฑฒิโชติ Vuddhijoti นายเหมือน  กรมเพาะปลูก  กระทรวงเกษตราธิการ  ทวดชื่อวุฑฒ์  ปู่ชื่อแสง 9/6/17  
๕๖๐๑ วุฒฑกนก Vuddhakanaka ว่าที่นายเรือตรีทองใบ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ  กับนายฉิม บิดา  ปู่ทวดชื่อวูฒิ 26/7/19  
๕๒๐๘ วุฒวัณณะ Vuddhavanna นายร้อยตำรวจตรีผิว  ผู้บังคับกองตำรวจภูธร  จังหวัดขอนแก่น  ปู่ชื่อพุฒ 14/6/92  
๕๐๘๘ วุฒานนท์ Vuddha^nanda พลเสือป่าวุฒิ  กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19  
๖๐๐๔ วุฒานุสร Vuddha^nusara พลเสือป่าสวน  กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี  กับนายสอน (บิดา) 11/6/21  
๐๔๑๒ วุฒิโฆษิต Vuddhikosihta หลวงชาญภูเบศร์* (เสียง)  ปลัดจางวาง  กรมมหาดเล็ก  ผู้จัดการโรงโซดาหลวง  พระราชวังดุสิต 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระดรุณรักษา
๓๓๕๗ วุฒิสุขุม Vuddhisukhum นายหมู่ตรีพุฒ  ผู้ช่วยเกษตร์มณฑลราชบุรี  ปู่ชื่ออ่อน 6/8/16  
๔๙๖๑ วุตติหาสะ Vuttiha^sa นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมเฮง  กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง  ทวดชื่อวุด 16/4/19  
๑๖๓๓ วุทธานนท์ Vuddha^nanda ขุนอุลิศถานธุรารักษ์ (ไซ)  นายอำเภอแม่แตง  มณฑลพายัพ  ปู่ทวดชื่อ "หลวงตื่น" (?) 29/9/14  
๓๘๑๑ วุทธิฉาย Vuddhicha^ya นายศิริ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕ มณฑลปจาจิณ  ทวดชื่อวุธ  ปู่ชื่อฉาย 10/2/16  
๕๘๑๔ เวคะวากยานนท์ Vegava^kya^nanda ขุนเวควิชยุพากย์ (อยู่)  พนักงานไปรษณีย์โทรเลข  จังหวัดตรัง 4/9/20  
๔๘๒๙ เวชกร Vejakara ขุนประสิทธิ์เวชการ (แหยม)  แพทย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา  บิดาชื่อต่วน 5/4/19  
๐๖๑๘ เวชจินดา Vejachinta^ นายร้อยเอก ขุนเวชการประสิทธิ์* (ต้น)  นายแพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  นามนี้ให้ขุนจินดาโอสถ (ฉิม) ผู้เป็นบิดาด้วย 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายร้อยเอก หลวงเวชการประสิทธิ์"
๔๘๘๑ เวชชาชีวะ Vejjajiva รองอำมาตย์ตรีหลง  แพทย์ประจำจังหวัดลพบุรี  กับนายจิ๊นเสง (บิดา)  นายเป๋งปู่  นายก่อปู่ทวด 5/4/19  
๕๓๗๑ เวชชานุเคราะห์ Veja^nugraha นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเขียน   กองตำรวจภูธร  มณฑลปัตตานี  ปู่ทวดชื่อเวช  บิดาชื่อช่วย 29/6/19  
๒๑๔๓ เวชบุตต์ Vejaputta นายตุ๊  กรมพิณพาทย์หลวง  บุตรนายบัว หมอ 23/3/14  
๓๕๐๗ เวชภูติ Vejabhuti หลวงสุนทรนุชิต (พร้าว)  ผู้กำกับโรงต้มสุรา  จังหวัดชุมพร  ปู่ชื่อหลวงวิเศษโอสถ เป็นหมอ 30/10/16  
๖๐๖๐ เวชมนัส Vejamanasa นายร้อยโทสุดใจ  ประจำกองพยาบาล  ในกองพลทหารบกที่ ๖ 3/9/21  
๒๘๖๖ เวชานนท์ Veja^nanda พลเสือป่าเถาะ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ วัดท่าถนน  จังหวัดอุตรดิฐ  ปู่เป็นแพทย์ชื่อชาญ 14/2/15  
๔๔๙๕ เวณุโกเศศ Venukoses นายร้อยตรีสด  กรมทหารบกราบที่ ๗  กับนายแสง บิดา  ทวดชื่อขุนคลัง (ปล้อง) 6/6/18  
๒๕๖๑ เวณุจันทร์ Venuchandra รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลโลหพรรค (เปล่ง)  นายเวรกรมราชโลหกิจ  บิดาชื่อไผ่  ปู่ชื่อจั่น 26/9/15  
๑๓๐๕ เวณุนันทน์ Venunandana หลวงบริคุตราชฐาน (พึ่ง)  กรมชาวที่  ปู่ชื่อหลวงเจตยานุรักษ์ (เพน) 15/4/14  
๔๕๗๗ เวณุพุกกะณะ Venubukkana พันจ่าเอกพริ้ง  กรมชุมพลทหารเรือ  ปู่ชื่อเอิน  บิดาชื่อพุก 13/9/18  
๒๑๖๑ เวณุภูติ Venubhu^ti พันจ่าเด็กชาเล็ก  ประจำกรมบัญชาการกรมมหรศพ  บิดาชื่อไผ่ 8/4/15  
๕๒๖๑ เวปุลานนท์ Vepula^nanda นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม  กรมตำรวจพระนครบาล  ปู่ชื่อขุนไกรพลเสน (เฟื่อง) 29/6/19  
๓๐๘๐ เวลานนท์* Vela^nanda รองอำมาตย์เอกเกอรช ฟริดริช เวเลอร์**  นายตรวจเอก  กรมรถไฟหลวงสายเหนือ 21/5/16 * โปรดเกล้าฯ ให้ถอนนามสกุลนี้จากทะเบียนเมื่อ ๒๙  กรกฎาคม ๒๔๖๐  เพราะเหตุถูกถอนจากบังคับสยามเป็นชาติเดิม  **ดัดแปลงตามนามสกุลเดิม
๒๐๓๓ เวสบุตต์ Vesaputta นักเรียนทหารกระบี่แถม (เล็ก)  กรมโขนหลวง ลูกพ่อค้า 18/3/14  
๔๓๙๘ เวสสาชีวะ Vesa^jiva นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญมา  ปู่ชื่ออั้น 20/3/17  
๐๒๕๒ ไวณุนาวิน Vainuna^vin นายนาวาโท พระอาษาศัลการ (แว)  ผู้ช่วยสารวัดใหญ่ทหาร  ราชองครักษ์เวร 10/7/13  
๑๓๙๙ ไวทยกุล Vaidyakula นายเรือโทเจียม  แพทย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ  กระทรวงทหารเรือ   ปู่ชื่อถึก  บิดาชื่อสวน ยังมีชีวิตอยู่และเป็นแพทย์ทั้งสองคน 27/4/14  
๒๗๕๓ ไวทยะชีวิน Vaidyajivin ขุนกุมารประสิทธิ์ (ช่วง)  ครูแพทย์ไทย,  โรงเรียราชแพทยาลัย บุจรพระยาสุขุมาลย์บริหาร (แสง) ตระกูลแพทย์ 7/11/15  
๔๖๘๘ ไวทยะวณิช Vaidyavanija รองอำมาตย์ตรีโหมด  ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์  กระทรวงธรรมการ  ทวดชื่อไหว  ปู่ชื่อย่อ 3/11/18  
๑๗๒๒ ไวทยาชีวะ Vaidya^jiva นายร้อยโทรื่น  ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑  กรมทหารราบที่ ๘*  ปู่และบิดาเป็นแพทย์ 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘"
๐๔๕๓ ไวทยานนท์ Vaidya^nanda มหาดเล็กวิเศษทองใบ*  แพทย์  กรมมหาดเล็ก  ปู่และบิดาเป็นแพทย์ 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพิพิธเภสัช
๐๖๔๔ ไวทยานุวัตติ Vaidya^nuvatti นายร้อยตรีบุญช่วย  กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บิดาชื่อหมอ 21/9/13  
๕๕๒๕ ไวปุลินทะ Vaipulinda นายอินทร์  กรมรังวัดที่ดิน  กระทรวงเกษตราธิการ  ปู่ชื่อไว 5/7/19  
๐๑๖๑ ไวยาศวิน Vaiyasvin ขุนดุรงค์สงคราม (ไวย)  กรมพระอัศวราช 3/7/13  
๓๗๙๐ ไวศยะชาตีย์ Vaisyaja^tiya พลเสือป่าเสนอ  รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลพิศณุโลก  กับนายไฉน บิดา ปู่และทวดค้าขาย 8/2/16  
           นามสกุลพระราชทาน

อักษร ก article
อักษร ข article
อักษร ค article
อักษร ฆ article
อักษร จ article
อักษร ฉ article
อักษร ช article
อักษร ฐ article
อักษร ณ article
อักษร ด article
อักษร ต article
อักษร ถ article
อักษร ท article
อักษร ธ article
อักษร น article
อักษร บ article
อักษร ป article
อักษร ผ article
อักษร พ article
อักษร ภ article
อักษร ม article
อักษร ย article
อักษร ร article
อักษร ฤ article
อักษร ล article
อักษร ศ article
อักษร ษ article
อักษร ส article
อักษร ห article
อักษร อ article